Vitex Hyroof Primer Hybrid Pu 15L

Vaše cena: 2,207 Kč
Nejprve zvolte variantu
Hydroizolační penetrace Penetruje, hydroizoluje a stabilizuje povrchy
Silná přilnavost k natíraným povrchům
Penetruje, hydroizoluje a stabilizuje nové nebo staré povrchy i se stávající hydroizolací.Vykazuje silnou přilnavost k betonu, asfaltovým membránám, cementovým obkladům, akrylovým, polyuretanovým barvám a podobně. Je lehce zbarvený pro snadnou detekci oblasti opatřené základním nátěrem. Je ekologicky a uživatelsky přívětivý díky velmi nízkému obsahu těkavých organických sloučenin (VOC).